UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ OC PRZEDSIĘBIORSTWA „LECH” SPÓŁKA Z O.O., LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o., lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania 11.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert 3.10.2019r.

 

Modyfikacja dokumentacji 25.09.2019r.

Zał. nr 1-OPZ po korektach 25.09.2019r.

Zał. nr 2-formularz oferty-aktualizacja 25.09.2019r.

Zał. nr 10-wykaz maszyn i urządzeń do MB po korektach 25.09.2019r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.09.2019r.

Modyfikacja dokumentacji SIWZ 17.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców_17.09.2019r.

Zał. nr 2-formularz oferty aktualizacja 17.09.2019r.

Zał. nr 4a-wzór umowy-ubezpieczenie mienia aktualizacja 17.09.2019r.

Zał. nr 4b-wzór umowy-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej modyfikacja 17.09.2019r.

Zał. nr 4c-wzor umowy-ubezpieczenie środowiskowe modyfikacja 17.09.2019r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.09.2019r.

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 29.08.2019r.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9.08.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 07.08.2019r.

Modyfikacja dokumentacji SIWZ 7.08.2019r.

Zał. nr 2-formularz oferty modyfikacja 07.08.2019r.

Zał. nr 4a-wzór umowy-ubezpieczenie mienia - aktualizacja 07.08.2019r.

Zał. nr 4b-wzór umowy-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - aktualizacja 07.08.2019r.

Zał. nr 4c-wzór umowy-ubezpieczenie środowiskowe aktualizacja 07.08.2019r.

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 23.07.2019r.

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 12.07.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 7.06.2019r.

SIWZ

Zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2-formularz oferty

Zał. nr 3-JEDZ

Zał. nr 4a-wzór umowy-ubezpieczenie mienia

Zal. nr 4b-wzór umowy-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zał. nr 4c-wzór umowy-ubezpieczenie środowiskowe

Zał. nr 5-oświadczenie

Zał. nr 6-oświadczenie

Zał. nr 7-grupa kapitałowa

Zał. nr 8-informacje do oceny ryzyka ubezpieczeniowego

Zał. nr 9-wykaz sprzętu elektronicznego

Zał. nr 10-wykaz maszyn i urządzeń do MB

Zał. nr 11-uchwały

Zał. nr 12-przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 13-Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy

 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl