WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Biuro Współpracy z Zagranicą Mentor S.A. spełniając najwyższe standardy w zakresie świadczonych usług brokerskich, współpracuje z ponad 300 brokerami z całego świata, reprezentując ich interesy na terenie Polski. Jesteśmy wyłącznym reprezentantem w Polsce międzynarodowych organizacji niezależnych brokerów:

WBN – Worldwide Broker Network

www.wbnglobal.com

AESIS (Association of European Suppliers of Insurance)

www.aesis-network.com

unisonSteadfast

www.unisonsteadfast.com
WING Worldwide Insurance Network Group

www.winginsurance.com
Verspieren International

international.verspieren.com
Renomia European Partners

www.renomiaeuropeanpartners.com

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje również działalność spółki Mentor Ukraina z siedziba we Lwowie, gwarantującej najwyższej jakości serwis brokerski polskim inwestorom prowadzącym działalność na terenie Ukrainy.

Dajemy gwarancję zrozumienia potrzeb Klientów oraz realiów lokalnego rynku ubezpieczeniowego (w Polsce i na Ukrainie), tak aby zoptymalizować zarządzanie ryzykiem i stosowanie różnorodnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw, których obsługa wymaga koordynacji w skali międzynarodowej. Obsługujemy zarówno programy światowe ubezpieczeń (master controlled), uzupełniając każdorazowo realizowaną politykę ubezpieczeniową o niezbędny lokalnie zakres umów, jak też kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe lokowane wyłącznie na rynku lokalnym.

Dodatkowo oferujemy możliwość wykorzystywania doświadczeń oraz know-how, którymi dysponują nasi zagraniczni Partnerzy.

 Pracownicy biura
 

Włodzimierz Hutnikiewicz

Office Director

tel. +48 56 6693 334
email wh@mentor.pl

 

Jacek Szok
Deputy Director

tel. +48 56 6693 349
email jacek.szok@mentor.pl

 

Szymon Błaździewicz

Deputy Director

tel. + 48 56 6693 360 
email szymon.blazdziewicz@mentor.pl

 

Ewa Wilmanowicz
Broker

tel. +48 56 6693 369 
email ewa.wilmanowicz@mentor.pl

 

Anna Fijalkowska
Broker

tel. +48 56 6693 388 
email anna.fijalkowska@mentor.pl

 

Szymon Szmak
Broker

tel. +48 56 6693 271 
email szymon.szmak@mentor.pl

 

Aleksandra Krystowska
Broker

tel. +48 56 6693 269 
email aleksandra.krystowska@mentor.pl

 

Marcin Wyborski
Broker

tel. +48 56 6693 279 
email marcin.wyborski@mentor.pl

Włodzimierz Hutnikiewicz - dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
KONTAKT

Biuro Współpracy z Zagranicą

Włodzimierz Hutnikiewicz
tel. +48 56 669 33 34

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl