WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Biuro Współpracy z Zagranicą Mentor S.A. spełniając najwyższe standardy w zakresie świadczonych usług brokerskich, współpracuje z ponad 300 brokerami z całego świata, reprezentując ich interesy na terenie Polski. Jesteśmy wyłącznym reprezentantem w Polsce międzynarodowych organizacji niezależnych brokerów:

WBN – Worldwide Broker Network

www.wbnglobal.com

AESIS (Association of European Suppliers of Insurance)

www.aesis-network.com

unisonSteadfast

www.unisonsteadfast.com
WING Worldwide Insurance Network Group

www.winginsurance.com
Verspieren International

international.verspieren.com
Renomia European Partners

www.renomiaeuropeanpartners.com

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje również działalność spółki Mentor Ukraina z siedziba we Lwowie, gwarantującej najwyższej jakości serwis brokerski polskim inwestorom prowadzącym działalność na terenie Ukrainy.

Dajemy gwarancję zrozumienia potrzeb Klientów oraz realiów lokalnego rynku ubezpieczeniowego (w Polsce i na Ukrainie), tak aby zoptymalizować zarządzanie ryzykiem i stosowanie różnorodnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw, których obsługa wymaga koordynacji w skali międzynarodowej. Obsługujemy zarówno programy światowe ubezpieczeń (master controlled), uzupełniając każdorazowo realizowaną politykę ubezpieczeniową o niezbędny lokalnie zakres umów, jak też kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe lokowane wyłącznie na rynku lokalnym.

Dodatkowo oferujemy możliwość wykorzystywania doświadczeń oraz know-how, którymi dysponują nasi zagraniczni Partnerzy.

 Pracownicy biura
 
Jacek Szok
Zastępca Dyrektora, Broker
 
Szymon Błaździewicz
Zastępca Dyrektora, Broker
 
Ewa Wilmanowicz
Broker
 
Anna Fijałkowska
Broker
 
Szymon Szmak
Broker
 
Paulina Faltynowska
Broker
Włodzimierz Hutnikiewicz - dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
KONTAKT

Biuro Współpracy z Zagranicą

Włodzimierz Hutnikiewicz
tel. +48 56 669 33 34

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2018, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl