UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ OC PRZEDSIĘBIORSTWA "LECH" SP. Z O.O.

 

TYTUŁ

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM DK.233.12.2018.IN UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO „LECH” SP. Z O.O. LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

TERMIN SKŁADANIA OFERT/ WNIOSKÓW

2018-10-17

KATEGORIA

Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

STATUS

Otwarty

pliki do pobrania:

Zmiana ogłoszenia o negocjacjach z ogłoszeniem 11.10.2018r.

 

Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem z dn 05.10.2018r.

Załącznik nr 1-Podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3-Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl