UBEZPIECZENIA ROLNE
Krzysztof Łyskawa, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych
Krzysztof Łyskawa, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych

Dział Ubezpieczeń Rolnych MENTOR S.A. to zespół doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych współpracujących od wielu lat z wieloma przedsiębiorstwami rolnymi, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, jak również indywidualnymi gospodarstwami, w celu zapewnienia im optymalnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

MENTOR S.A. sprawuje w profesjonalnym zakresie obsługę brokerską od momentu negocjacji warunków ubezpieczenia, poprzez bieżącą administrację zawartych polis, a skończywszy na profesjonalnej pomocy przy likwidacji szkód. Wiedza zdobyta przez lata obecności na rynku ubezpieczeń rolnych pozwala nie tylko na weryfikację działań towarzystw, ale również na konstruktywne rozwiązywanie wszelkich problemów ubezpieczeniowych.

Nasza statystyka - ubezpieczenia rolne (marzec 2012): 
 • Obsługujemy ponad 70 firm rolniczych z terenu całego kraju. Gospodarują one na prawie 170 000ha,
 • W zakresie ubezpieczenia upraw od ryzyka złego przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia ubezpieczamy ok. 25 000 ha rzepaku (3% ubezpieczanych upraw rzepaku w Polsce), 
 • W zakresie ubezpieczenia zwierząt od ognia oraz w ramach autorskiego ubezpieczenia od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności ok 10.000 szt. bydła.

Co nas wyróżnia:

 • posługiwanie się autorskimi programami ubezpieczeniowymi, które są dedykowane podmiotom branży rolnej (obejmują ryzyka istotne z punktu widzenia ciągłości działania i odzwierciedlają specyfikę oraz rzeczywiste potrzeby gospodarstw),
 • sprawny i rzeczowy udział w likwidacji szkód (np. obecność na polu w przypadku trudnych szkód w uprawach - to nasza specjalność, doświadczenie zdobyte również na krajowych i zagranicznych szkoleniach),
 • doradztwo w każdej sprawie związanej z ubezpieczeniem podmiotów prowadzących działalność rolną, a nawet rady dla pracowników naszych Klientów w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej.
Kluczowe ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych, które realizujemy:
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników",
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności
Krzysztof Łyskawa, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Rolnych

Krzysztof Łyskawa
tel. +48 61 842 71 84

Co nas wyróżnia:

 • posługiwanie się autorskimi programami ubezpieczeniowymi, które są dedykowane podmiotom branży rolnej (obejmują ryzyka istotne z punktu widzenia ciągłości działania i odzwierciedlają specyfikę oraz rzeczywiste potrzeby gospodarstw),
 • sprawny i rzeczowy udział w likwidacji szkód (np. obecność na polu w przypadku trudnych szkód w uprawach - to nasza specjalność, doświadczenie zdobyte również na krajowych i zagranicznych szkoleniach),
 • doradztwo w każdej sprawie związanej z ubezpieczeniem podmiotów prowadzących działalność rolną, a nawet rady dla pracowników naszych Klientów w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej.
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl