USŁUGI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO, KOMUNIKACYJNEGO I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIK SP. Z O.O.

Świadczenie usługi ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego  i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.12.2017r.

 

Zaproszenie do negocjacji

Formularz ofertowy negocjacje

Zalacznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Formularz Cenowy pojazdy 1.12.2017r.

 

Odpowiedzi Pełnomocnika Zamawiającego cz.1 - 01.12.2017r.

Odpowiedzi Pełnomocnika Zamawiającego cz.2 - 01.12.2017r.

SIWZ OPZ cz.1 - 01.12.2017r.

SIWZ OPZ cz.2 - 01.12.2017r.

SIWZ OPZ cz.3 - 01.12.2017r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 01.12.2017r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy 01.12.2017r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Formularz Cenowy pojazdy 01.12.2017r.

Załącznik nr 3 do Umowy Ubezpieczenia - Szczegółowy Formularz Cenowy pojazdy 01.12.2017r.

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Uzupełnienie szczegółowego wykazu szkód majątkowych i OC 01.12.2017r.

 

 

Zmiana terminu otwarcia ofert 30.11.2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017r.

SIWZ - cześć I

SIWZ - cześć II

SIWZ - cześć III

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy

Załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu Oddzialu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Formularz Cenowy pojazdy

Załącznik nr 3 do Umowy Ubezpieczenia - Szczegółowy Formularz Cenowy pojazdy

Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Wykaz własnych budynków budowli i kontenerów

Załacznik nr 4.2 do SIWZ - Wykaz własnych maszyn i urządzeń

Załącznik nr 4.3 do SIWZ - Wykaz barakowozów

Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz agregatów prądotwórczych - własność Miasta Łódź (AR)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego wlasnego

Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Zaświadczenie o szkodowości majątkowej i OC

Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz szkód majątkowych w tym OC

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Zaświadczenie o szkodowości komunikacyjnej

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz szkód komunikacyjnych

 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl