BIURO REALIZACJI ODSZKODOWAŃ
Waldermar Fordoński - Dyrektor
Waldermar Fordoński - Dyrektor

Ubezpieczenie jest umową zawieraną pomiędzy ubezpieczycielem, a podmiotem, który wyraża chęć uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Chęć ta potwierdzana jest opłaceniem składki. Podmiotem ubezpieczenia często jest osoba fizyczna, która zawiera umowę w imieniu własnym i oczekuje rekompensaty pieniężnej w przypadku zaistnienia warunków do jej zastosowania.

Biuro Realizacji Odszkodowań zajmuje się szeroko pojętą obsługą spraw związanych z roszczeniami osobowymi w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych klientów Grupy MENTOR.

Każde ubezpieczenie jest zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do wypłaty w odpowiedniej wysokości odszkodowania lub świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Zdarza się niestety, że ubezpieczyciel interpretuje okoliczności zdarzenia (np. wypadek) na niekorzyść osoby ubezpieczonej i odmawia wypłaty odszkodowania lub ogranicza jej wysokość.

Specjaliści zatrudnieni w biurze, mając na względzie najlepiej rozumiany interes klienta, służą radą i występują w jego imieniu o należne z polisy kwoty.

Obszarem działania Biura są roszczenia z tytułu:
- ubezpieczeń na życie, w tym grupowych ubezpieczeń pracowniczych,
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie szkód osobowych.

Zespół tworzący Biuro Realizacji Odszkodowań to grupa osób łącząca swoje bogate doświadczenia z pracy na rynku ubezpieczeniowym.

 
Pracownicy biura
 
Joanna Maciejewska
Radca Prawny
tel.  +48 56 669 33 38
 
Radosław Wiśniewski
Specjalista ds. Odszkodowań Osobowych
tel.  +48 56 669 32 39
 
Waldermar Fordoński - Dyrektor
KONTAKT

Biura Realizacji Odszkodowań
tel. +48 56 669 33 86
tel. kom. 666 887 888

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl