NAJWIĘKSZE ZLIKWIDOWANE SZKODY
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód

Zobacz również: Biuro Likwidacji Szkód

Mentor S.A. to nie tylko zawieranie ubezpieczeń i administrowanie polisami, ale także pomoc w procesie likwidacji szkód.

Przykłady zlikwidowanych szkód z udziałem Mentor S.A.:

Klient będący przewoźnikiem poniósł szkodę wskutek wjechania ciągnika siodłowego w lokomotywę. Odpowiedzialność za zdarzenie została przypisana kierowcy pojazdu. Początkowo szkoda była likwidowana z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Jednakże w krótkim czasie okazało się, że rozmiar szkody na którą złożyła się również wartość utraconych korzyści przez właściciela lokomotywy przekroczył ówcześnie obowiązującą sumę gwarancyjną w wysokości 300 tys. Euro. W takiej sytuacji zainicjowaliśmy przekwalifikowanie części kosztów związanych z naprawą lokomotywy na polisę casco taboru, dzięki czemu Klient uzyskał odszkodowanie w pełnej wysokości. 

Jeden z naszych Klientów prosił nas o pomoc w likwidacji szkody z ubezpieczenia AC polegającej na konieczności wymiany zamków pojazdu po kradzieży kluczyków. Wysokość szkody wynosiła kilka tysięcy złotych. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. W wyniku naszego odwołania wykazującego błędną wykładnię postanowień umowy wydana została nowa decyzja, jednakże nadal odmawiająca uznania ochrony ubezpieczeniowej ze wskazaniem nowej podstawy. Złożyliśmy kolejne odwołanie wykazując, że ponownie doszło do błędu w wykładni postanowień umowy ubezpieczeniowej. Ostatecznie w kolejnej decyzji Ubezpieczyciel uznał w całości zgłoszone roszczenie, a od Klienta otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w sprawę.

Szczególnie przy ubezpieczeniu dużych ryzyk technicznych olbrzymie znaczenie ma określenie indywidualnych warunków ubezpieczenia. U jednego z naszych Klientów doszło do zniszczenia specjalistycznej maszyny. Standardowe warunki ubezpieczenia zapewniałyby odszkodowanie tylko za część szkody. Jednakże dzięki wprowadzonym do umowy ubezpieczenia klauzulom dodatkowym ochrona ubezpieczeniowa była pełna i zapewniała odszkodowanie również za koszty dodatkowe zaistniałe w wyniku szkody. Łączna wartość odszkodowania, która przekroczyła milion złotych pozwoliła na całkowite odtworzenie uszkodzonej linii technologicznej.

W ostatnich trzech latach z udziałem Mentor S.A. nasi Klienci zlikwidowali szkody:

 • w branży energetycznej o wartości ponad 40.000.000 zł (największa szkoda ok 12.000.000 zł)
 • w branży budowlanej o wartości prawie 10.000.000 zł (największa szkoda 1.900.000 zł)
 • w branży chemicznej o wartości ponad 11.000.000 zł (największa szkoda 2.700.000 zł)
 • w branży transportowej o wartości ponad 7.000.000 zł (największa szkoda 2.400.000 zł)
 • w branży spożywczo-handlowej o wartości ponad 3.500.000 zł. (największa szkoda ok 1.000.000 zł)
 • szkody służby zdrowia o wartości ponad 3.000.000 zł (największa szkoda 1.400.000 zł)

Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń od ognia i innych ryzyk oraz od wszystkich ryzyk (ponad 60.000.000 zł). W innych grupach ubezpieczeń było to odpowiednio:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - szkody o wartości prawie 40.000.000 zł
 • ubezpieczenia maszyn - szkody o wartości ponad 15.000.000 zł
 • ubezpieczenia autocasco - szkody o wartości ponad 6.600.000 zł
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - szkody o wartości ponad 2.000.000 zł
 • szkody z ubezpieczeń CARGO - szkody o wartości ponad 2.000.000 zł
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
KONTAKT

Biuro Likwidacji Szkód

Magdalena Rączka
tel. +48 56 669 33 42

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl