BIURO PROGRAMÓW EMERYTALNYCH I KAPITAŁOWYCH

Specjalizujemy się w programach emerytalnych i kapitałowych, których celem jest budowanie kapitału dla Pracowników na przyszłą emeryturę. Programy emerytalne stanowią dla każdego Pracodawcy atrakcyjny element polityki płacowej. Składki podstawowe – odprowadzane przez Pracodawcę – oznaczają realną podwyżkę wynagrodzenia Pracowników. Są podstawowym elementem polityki benefitowej oraz zarządzania talentami. Pragniemy by proponowane naszym Klientom rozwiązania były jak „ubrania szyte na miarę” idealnie dopasowane do specyfiki i wymagań naszych Klientów.

W tym celu stale monitorujemy i rozwijamy rynek programów emerytalnych by budować najnowsze rozwiązania i wdrażać innowacyjne programy. Nie wierzymy w rozwiązanie jednakowe dla wszystkich. Ściśle współpracując pomagamy zrozumieć obecną dynamikę rynku, zidentyfikować cele i punkty obciążeń, a następnie dostosować strategię tak, aby spełnić potrzeby biznesowe Klienta. Nasze podejście dostarcza rzeczywistych, innowacyjnych rozwiązań.

Długoletnie doświadczenie firmy Mentor sprawia, że możemy zaoferować bardziej holistyczne podejście do projektowania świadczeń pracowniczych. Oferujemy doradztwo strategiczne i usługi, które pomagają zminimalizować ryzyko, zoptymalizować strukturę korzyści i zmaksymalizować zaangażowanie Pracowników.

Nasz Zespół doradza jak usprawnić administrowanie programami emerytalnymi, pomaga wdrażać zmiany wymagane przepisami prawa, oraz wspomaga budowanie benefitów w sposób przynoszący Klientom bezpośrednie korzyści – np. większe zaangażowanie Pracowników.

KONTAKT


Dorota Dula
Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych

tel. kom. 501 46 96 79


Adrian Troczyński
Zastępca Dyrektora
Ekspert ds. programów emerytalnych i kapitałowych

tel.kom. +48 723 780 057
tel. +48 56 669 32 06

MENTOR S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
www.mentor.pl

 

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl