DUŻY ZESPÓŁ LIKWIDACJI SZKÓD
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód

MENTOR S.A. w swej strukturze organizacyjnej posiada wyspecjalizowaną  jednostką wyznaczoną do likwidacji szkód powstałych u naszych Klientów w zakresie ubezpieczeń majątkowych:
Biuro Prawne Likwidacji Szkód.

Przedmiotem działalności jednostki jest wykonywanie umów ubezpieczenia administrowanych (zawartych za pośrednictwem lub przejętych do zarządzania) przez MENTOR S.A. w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania mającego na celu likwidację powstałej szkody. Pracownikami Biura są prawnicy, jak i osoby posiadających fachową wiedzę techniczną popartą kilkunastoletnią praktyką w zakresie likwidacji szkód. Obecnie w Biurze zatrudnionych jest kilkanaście osób.

W roku 2011 pracownicy Biura przeprowadzili ponad 3 tys. postepowań likwidacyjnych.

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań oraz rezerw utworzonych na pokrycie szkód niezakończonych wynosi ponad 57 mln zł – dotyczy szkód zgłoszonych w 2011 r.

Największa wartość wypłaconego odszkodowania za pojedynczą szkodę do której przyczyniła się praca zespołu Biura z ostatnich lat to ponad 71 mln zł.

Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
KONTAKT

Biuro Prawne Likwidacji Szkód

Magdalena Rączka
tel. +48 56 669 33 42

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl