BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Radca Prawny
Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Radca Prawny

Biuro Zamówień Publicznych stanowi odpowiedź Mentor S.A. na zapotrzebowanie naszych klientów oczekujących zapewnienia specjalistycznej usługi o wysokim poziomie merytorycznym w zakresie:

  • doradztwa
  • szkoleń
  • reprezentacji przed Krajową izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi
Dla Zamawiających

Wielu klientów należy do grupy podmiotów zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów na dostawy, usługi i roboty budowlane. Biuro Zamówień Publicznych zapewnia profesjonalną obsługę przetargów, obejmującą także reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Biuro organizuje również szkolenia i warsztaty dla Zamawiających.

Dla Wykonawców

Klientom, którzy chcą skutecznie pozyskać zamówienia startując w przetargach Biuro Zamówień Publicznych oferuje doradztwo i pomoc w prawidłowym przygotowaniu oferty, świadczy zastępstwo Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz skargowym przed sądem okręgowym. Biuro organizuje szkolenia oraz warsztaty dla Wykonawców.

Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Radca Prawny
KONTAKT

Biuro Zamówień Publicznych

Paulina Perl
tel. +48 56 669 33 80

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl