KIM JEST BROKER
Broker ubezpieczeniowy

Jako broker ubezpieczeniowy z 24-letnim doświadczeniem, bezustannie poszerzając zakres naszych usług i kompetencji, wiemy jak wiele może mieścić się w definicji „pośrednik ubezpieczeniowy”. Od chwili uzyskania w 1994 r. zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej wykorzystujemy nasze możliwości jak najszerzej.

Jakość usług

Każdego dnia poprawiamy jakość świadczonych przez nas usług, a każde działanie podyktowane jest interesem Klienta. W szczególności pamiętamy jednak o tym, że także rynek ubezpieczeniowy zmienia się dynamicznie, a pośrednictwo ubezpieczeniowe polegające na wykonywaniu czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia oznacza coraz więcej. Zakres naszych usług obejmuje czynności faktyczne i prawne, a my nie zapominając o tym, koordynujemy działania naszych brokerów całościowo. To właśnie dlatego zespół Mentor S.A. tworzą ludzie posiadający nie tylko odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, lecz także innowacyjne pomysły.

Działalność brokerska

Ustawowe uregulowanie działalności brokerskiej traktujemy jako niezaprzeczalny atut. Wiemy, że nałożone na nas obowiązki leżą w interesie naszych Klientów. Zachęcając do współpracy akcentujemy to, co najważniejsze. Gwarancja naszych usług poparta jest także wymogami prawa. Jesteśmy podmiotem całkowicie niezależnym od zakładów ubezpieczeń. Każdego roku ubezpieczamy naszą spółkę od odpowiedzialności cywilnej na wysokie kwoty. Ustawowy obowiązek to minimum, które znacznie przewyższamy.

Kompleksowe usługi

Naszą domeną jest kompleksowe świadczenie usług, a za tą deklaracją stoi nie tylko obsługa Klienta od momentu analizy ubezpieczeniowej po likwidację szkód, lecz przede wszystkim szeroka oferta produktów ubezpieczeniowych. Właśnie tak rozumiemy pojęcie „czynności brokerskich”, a nasi pracownicy to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dbają o każdy szczegół. Dążymy, by trafność wyboru naszej spółki potwierdzały nie tylko składane naszym Klientom zapewnienia, lecz przede wszystkim dotychczasowe działania. Nawiązując współpracę ze spółką akcyjną Mentor, wybierają Państwo rzetelność. Jako profesjonalista przejmujemy inicjatywę – Państwo udzielają nam niezbędnych informacji, my wybieramy najlepsze produkty ubezpieczeniowe. Naszą siłą jest wiedza naszych pracowników. 

Działania wielopłaszczyznowe

Nasze działania są wieloetapowe i koncentrują się na wielu płaszczyznach. Zawsze proponujemy analizę dotychczasowych programów ubezpieczeniowych, by móc ocenić funkcjonowanie u Państwa dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. Negocjujemy z ubezpieczycielami warunki ubezpieczeń, by dać Państwu najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają nie tylko etap zawarcia umowy i opłacenia przez Państwa składek, lecz także sposób i zakres kompensaty powstałych szkód. Uczestniczymy w likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań, by wynegocjowane przez nas postanowienia umowne były w pełni zrealizowane.
Pamiętając, że relacja Klient – Broker opiera się na szczególnym zaufaniu, dostosowujemy się do wymagań Klienta. To Państwo decydują o częstotliwości i nasileniu kontroli naszych działań, a wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w zawieranych umowach. 

Nie boimy się nowych wyzwań oraz pamiętamy o interesie Klienta na każdej płaszczyźnie działania. Wiemy więc, że w naszej pracy najważniejsza jest równowaga pomiędzy tym co sprawdzone a tym, co otwiera nowe możliwości.

Sprawdź nas

Rozważając nawiązanie współpracy z Mentor S.A. pamiętać należy, że usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone przez brokera znacząco różnią się od tych proponowanych przez agentów ubezpieczeniowych. Gwarantujemy Państwu wybór całkowicie niezależny, a podyktowany tylko Państwa interesem. Nie jesteśmy powiązani z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń, nie wykonujemy czynności agencyjnych polegających na reprezentowaniu ubezpieczycieli.

Wiemy, że zakres potrzeb naszych Klientów jest bardzo zróżnicowany, zapoznając się więc z naszą ofertą dedykowaną podmiotom działającym w poszczególnych branżach bez wątpienia definicja „brokera ubezpieczeniowego” nabierze dla Państwa nowego znaczenia. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl