BIURO RADCÓW PRAWNYCH
Angelika Pokorska, Dyrektor Biura Radców Prawnych, Radca Prawny
Angelika Pokorska, Dyrektor Biura Radców Prawnych, Radca Prawny

W strukturze Mentor S.A. powołane zostało Biuro Radców Prawnych świadczące obsługę prawną Mentor S.A. przez wewnętrznych radców prawnych (in-house lawyer).

Zadania Biura Radców Prawnych koncentrują się na obsłudze prawnej spółki, nie mniej w celu zapewnienia Klientom usługi najwyższej jakości Biuro Radców Prawnych na bieżąco analizuje stan prawny w zakresie czynności brokerskich polegających na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Biuro Radców Prawnych zapewnia nadzór nad zgodnością świadczonej usługi brokerskiej z obowiązującym stanem prawnym, głównie w zakresie prawa cywilnego, ubezpieczeniowego, gospodarczego i podatkowego, co oznacza m.in., iż opiniuje umowy zawierane z Klientem, udziela informacji co do obowiązującej interpretacji przepisów prawa z uwzględnieniem stanowiska doktryny i orzecznictwa, wydaje opinie i informacje prawne w zakresie stosowania obowiązujących jak i wchodzących w życie przepisów prawa.

W przypadku znaczących zmian w przepisach prawnych w zakresie związanym z działalnością Mentor S.A. organizują i przeprowadzają szkolenia dla pracowników i Klientów Mentor S.A.

Biuro Radców Prawnych nie prowadzi obsługi prawnej podmiotów zewnętrznych.

 
Natalia Kamińska
Radca prawny
 
Olgierd Jabłoński
Radca prawny
Angelika Pokorska, Dyrektor Biura Radców Prawnych, Radca Prawny
KONTAKT

Biuro Radców Prawnych

Angelika Pokorska
tel. +48 56 669 33 55

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl