BIURO OCENY I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Nie ma stanów absolutnie bezpiecznych – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności i nie można go wyeliminować. Można natomiast nauczyć się nad nim panować i starać się mu przeciwdziałać. Żeby to było możliwe należy mieć świadomość jego istnienia i umieć je kontrolować. W tym celu w roku 2016 w strukturze Mentor S.A. zostało powołane nowe Biuro Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Ocena ryzyka polega na identyfikacji zagrożeń, oszacowaniu częstości ich pojawiania, ustaleniu poziomu akceptowalności, a następnie daje wytyczne do sterowania nim – zarządzania ryzykiem.

RYZYKO = PRAWDOPODOBIEŃSTWO x SKUTKI

Przedmiotem zarządzania ryzykiem jest właściwa jego identyfikacja, celem natomiast – zapewnienie maksymalnych trwałych korzyści z wprowadzonych działań. Obejmuje ono:

  • wizytę w Zakładzie, podczas której następuje rozpoznanie zagrożeń występujących
  • w obszarze działalności jak i wynikających z otoczenia;
  • opis stanu bezpieczeństwa , stosowanych zabezpieczeń i technologii produkcji;
  • sformułowanie zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa w celu osiągnięcia poziomu ryzyka akceptowalnego przez Klienta;
  • kontrolę realizacji zaleceń, monitoring i systematyczne poprawianie bezpieczeństwa.

Dostarczanie informacji o ryzyku daje Klientom przewagę w możliwość zarządzania nim. Właściwe zarządzanie ułatwia postrzeganie ryzyka nie jako zagrożenie, ale jako szansę.

 

 
Łukasz Gruszczyński
Broker
Łukasz Nowakowski - Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem
KONTAKT

Biuro Oceny i Zarządzania Ryzykiem

Łukasz Nowakowski
tel. +48 56 669 33 98

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl