RANKINGI

Pozycję lidera wśród firm brokerskich ugruntowaliśmy na przestrzeni kilkunastu lat prowadzonej działalności. Z ogromną satysfakcją odnotowujemy kolejne informacje o zajęciu wysokich miejsc w różnych rankingach i zestawieniach najlepszych brokerów ubezpieczeniowych.

Wysokie oceny dotyczą wyników w kategoriach: największa liczba zatrudnionych brokerów, najwyższa polisa OC, wielkość przychodów. Bardzo wysokie noty otrzymujemy również w sondażach i badaniach przeprowadzonych wśród przedsiębiorców największych i średnich firm.

2015 rok - 4. pozycja w rankingu głównym firm brokerskich według Magazynu Ekonomicznego Home & Market

2014 rok - 2. pozycja w rankingu głównym firm brokerskich według Magazynu Ekonomicznego Home & Market

2013 rok - 3. pozycja w rankingu głównym firm brokerskich wg wielkości przychodów w 2012 r.
(źródło: "Wprost", 13.05.2013 r.)

2011 rok - 3. pozycja w rankingu głównym firm brokerskich
(źródło: "Gazeta Ubezpieczeniowa", 30.05.2011 r.)

2010 rok - 4. miejsce w rankingu wg wielkości przychodów w 2009 r.
(źródło: "Magazyn Ekonomiczny", maj 2010 r.)

2009 rok - 3. miejsce w rankingu największych brokerów ubezpieczeniowych
(źródło: "Magazyn Ekonomiczny", 30.06.2009 r.)

2007 rok - 3. miejsce w rankingu firm brokerskich
(źródło: "Magazyn Ekonomiczny Home&Market")

2004 rok - 5. miejsce Mentor S.A. na brokerskiej Top Liście
(źródło: "Gazeta Bankowa", 18.10.2004 r.)

/p

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl