KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM W 2016 ROKU

Zapraszamy studentów ostatniego roku
do udziału w Konkursie na najlepsza pracę magisterską!

Zapoznaj się z regulaminem Konkursu i wyślij do nas swoje zgłoszenie

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl