POLISA OC BROKERA

Mentor S.A. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera z łącznym limitem odpowiedzialności w wysokości 50.000.000 EUR ulokowane w PZU S.A., TUiR Warta, AIG Europe Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce oraz w ACE European Gropu Oddział w Polsce zgodnie z poniższym podziałem.

PZU S.A.

(zgodnie z umową ubezpieczenia 6GD 6513 0006)
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10.000.000 EUR.
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej - Dz.U.05.122.1028)

TUiR WARTA S.A.

(zgodnie z umową ubezpieczenia 908201067042)
Limit odpowiedzialności równowartość w PLN kwoty 20.000.000 EUR na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia ponad limit odpowiedzialności objęty ochroną przez PZU S.A. 

AIG Europe Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

(zgodnie z umową ubezpieczenia 2363000765)
Limit odpowiedzialności równowartość w PLN 10.000.000 EUR na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia ponad udział własny 30.000.000 Euro objęty ochroną przez PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

(zgodnie z umową ubezpieczenia PLFINA01028116)
Limit odpowiedzialności równowartość w PLN kwoty 10.000.000 EUR na zdarzenie i w rocznym agregacie ponad 40.000.000 EUR na zdarzenie i w rocznym agregacie, objęte ochroną przez PZU S.A. i TUiR Warta S.A. oraz AIG Europe Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl