POLISA OC BROKERA

Mentor S.A. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera z łącznym limitem odpowiedzialności w wysokości 70.000.000 EUR (okres ubezpieczenia 01.05.2018 – 30.04.2019) ulokowane w PZU S.A., TUiR Warta oraz Syndykatem Markel MKL3001 i innymi Syndykatami Lloyd’s zgodnie z poniższym podziałem.

PZU S.A.
(zgodnie z umową ubezpieczenia 1019292759)
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10.000.000 EUR.
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2012r. - Dz.U. z dnia 27 lutego 2015r. Poz. 275)

TUiR WARTA S.A.
(zgodnie z umową ubezpieczenia 908210491230)
Limit odpowiedzialności równowartość w PLN kwoty 20.000.000 EUR na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia ponad limit odpowiedzialności objęty ochroną przez PZU S.A. 

Syndykat Markel MKL3001 oraz inne Syndykaty Lloyd’s
(zgodnie z umową ubezpieczenia P00600918)
Limit odpowiedzialności równowartość w PLN kwoty 40.000.000 EUR na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia ponad udział własny 30.000.000 EUR objęty ochroną przez PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl