ISO 27001

W trosce o zaufanie Klienta dbając o bezpieczeństwo informacji przekazywanych Mentor S.A. w związku z prowadzeniem działalności brokerskiej wprowadziliśmy uregulowania procesów biznesowych zgodnie z wymaganiami Normy ISO 27001: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Gwarantujemy tym samym naszym klientom bezpieczeństwo w zakresie powierzonych nam informacji zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

ISO 27001 to system zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych, np.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Mentor S.A. posiada Certyfikat ISO 27001 od lipca 2012 wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV Nord posiadającą akredytację niemiecką DAkkS.

 
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl