BIURO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych zajmuje się negocjowaniem i wdrażaniem programów ubezpieczeniowych dla firm leasingowych, firm zajmujących się wynajmem pojazdów oraz firm posiadających floty pojazdów. Przy konstruowaniu programów ubezpieczeniowych bierzemy pod uwagę wielkość floty oraz rodzaj i specyfikę prowadzonej działalności.

W ramach naszych usług oferujemy:

 1. Analiza i ocena dotychczasowych umów ubezpieczenia,
 2. Analiza przebiegów szkodowych.
 3. Określanie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeń i przygotowanie pełnego raportu ofert porównując zakres oferowanej ochrony oraz ceny.
 5. Przygotowanie rekomendacji.
 6. Opracowywanie umów generalnych ubezpieczeń komunikacyjnych w oparciu o wybrane oferty ubezpieczeniowe.
 7. Opracowanie wzorów dokumentacji polisowej oraz dokumentacji związanej z realizacją procedur zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód.
 8. Administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi oraz monitoring ekspiracji polis.
 9. Pomoc w likwidacji szkód.
 10. Wdrażanie indywidualnych rozwiązań w zakresie assistance.
 11. Wdrażanie programów naprawczych (risk management) w celu obniżenia poziomu szkodowości.

Nasza oferta obejmuje zarówno standardowe produkty komunikacyjne jak również dodatkowe produkty tj. ochrona prawna, ubezpieczenia straty finansowej, przedłużonej gwarancji, spłaty kredytu oraz assistance. Naszą przewagę biznesową opieramy na dedykowanych dla naszych Klientów systemach informatycznych jak również współpracy z naszym partnerem firmą Starter, dostarczającym usługi assistance jak i wsparcie w zakresie likwidacji szkód.

KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel2: (22) 654 12 50
fax: (22) 654 12 49

email:

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl