POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Mentor S.A. szanuje prawo do prywatności wszystkich odwiedzających jej strony WWW.
Strona WWW firmy Mentor S.A. automatycznie tworzy statystyki wizyt. Te dane statystyczne wykorzystujemy jedynie w zakresie doskonalenia naszego serwisu internetowego. W tym celu przetwarzamy następujące informacje:
domena internetowa oraz adres IP Internauty wchodzącego na nasze strony WWW, datę i godzinę wejścia na witrynę.

Stosowane mechanizmy nie naruszają zasad zachowania anonimowości Internauty odwiedzającego nasze serwisy. Mentor S.A. nie przekazuje podmiotom trzecim informacji zebranych w logach.
Zgromadzone w logach serwera dane mogą zostać użyte w celach innych niż wymienione na początku jedynie w sytuacji podjęcia przez Internautę działań niezgodnych z prawem. W takiej sytuacji, kiedy zaistnieje zdarzenie potwierdzające naruszenie prawa, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.

Wszystkie inne dane gromadzone przez witrynę, takie jak np. email, czy dane osobowe zbierane są po dobrowolnym podaniu ich przez Internautę w celu korzystania ze specjalizowanych usług ubezpieczeniowych oferowanych przez Mentor S.A. i mogą być przekazywane jedynie zakładom ubezpieczeniowym. Informacje te przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl