ISO 9001

Jakość świadczonych przez Mentor S.A. usług ukierunkowana jest na spełnienie w najwyższym stopniu oczekiwań naszych Klientów i stanowi nadrzędną motywację do udokumentowania wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością opracowanego według wymogów normy ISO 9001. Posiadamy certyfikat od 2000r.

Certyfikat ten jest dodatkowym potwierdzeniem naszej dbałości i troski o Klienta oraz ciągłego doskonalenia stosowanych procesów. Firma na przełomie 2002/2003 r. zmodyfikowała System Jakości według wymagań PN-EN ISO 9001:2001 przechodząc z zapewnienia jakości na zarządzanie zidentyfikowanymi i stosowanymi procesami i ciągłym ich doskonaleniem gwarantując jednocześnie spełnienie wymagań Klienta. Mentor S.A. posiada Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 wystawiony przez jednostkę certyfikującą TüV Nord posiadającą akredytację niemiecką TGA.

 
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl