PRZETARGI
Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
Profesjanalna pomoc

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych zapewniają wysoki poziom merytoryczny wykonania specjalistycznych usług w zakresie: doradztwa przy przeprowadzaniu przetargów, szkoleń dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Mogą nam Państwo zlecić przeprowadzenie postępowania, a także dać nam pełnomocnictwo do prowadzenia postępowania i zawarcia umowy w Państwa imieniu. Pracownicy i współpracownicy Mentor S.A. mogą wejść w skład komisji przetargowej, występować jako biegli lub pełnomocnicy zamawiającego.

Przykładami przetargów, w których przygotowaniu i przeprowadzeniu braliśmy i nadal bierzemy aktywny udział, są:

  • organizacja przetargów na ubezpieczenie majątku i OC Energa- Operator S.A., Energa Hydro Sp. z o.o. i Energa elektrownie Ostrołęka S.A. oraz PGE Energia Odnawialna S.A.;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenie majątku Izb Celnych w Białej Podlaskiej, Gdyni, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Opolu, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenia majątkowe wielu szpitali i podmiotów medycznych, np. Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, SPZOZ Szpital im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, ZOZ MSWiA we Wrocławiu;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenia majątkowe wielu szkół wyższych, np. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenia majątkowe spółek komunalnych, np. SPA Dąbie Sp. z o.o., SPA Klonowica Sp. z o.o., SPPK Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenia majątkowe, działalności lotniczej oraz floty statków powietrznych, np. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach;
  • organizacja przetargów na ubezpieczenia majątkowe jednostek samorządowych, np. Urzędu Miasta w Świdnicy, Starostwa powiatowego w Polkowicach, Gminy Miejskiej Przemyśl, Gminy Brusy, Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Paulina Perl, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
KONTAKT

Biuro Zamówień Publicznych

Paulina Perl
tel. +48 56 669 33 80

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl