BIURO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Michał Perl, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie
Michał Perl, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie
Biuro Ubezpieczeń na Życie

Specjalizacja i podział zadań znacznie poprawia jakość usługi brokerskiej. Na pracę Biura Ubezpieczeń na Życie składają się zespoły:

Sprzedaży i Wsparcia Sprzedaży, który dokona audytu aktualnych polis na życie Klienta, przygotuje koncepcję nowego programu, wynegocjuje ofertę z zakładami ubezpieczeń, sprawdzi treść umowy i innych dokumentów ubezpieczeniowych i przeprowadzi akcję informacyjną wśród pracowników.

Zespół Obsługi, który zajmie się techniczną obsługą ubezpieczenia, przygotuje instrukcję obsługi oraz udzieli pomocy osobom obsługującym ubezpieczenie u Klienta, uruchomi serwis informacyjny dla ubezpieczonych, pomoże w realizacji świadczeń ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeń zdrowotnych, który wskaże interesujące możliwości w zakresie prywatnych świadczeń medycznych, wynegocjuje dla Twoich pracowników niestandardowy program ubezpieczenia zdrowotnego.

Zamówienia publiczne

Mamy również bogate doświadczenie w stosowaniu Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w kontekście zawierania grupowych ubezpieczeń na życie. Podmiotom zobowiązanym do stosowania procedury zamówienia publicznego świadczymy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji związanej z postępowania oraz aktywnie uczestniczymy w jego przebiegu. Liczba Klientów, która powierzyła nam to zadanie, stale rośnie.

Oferujemy naszym Klientom fachową pomoc po zawarciu ubezpieczenia.

Serwis ubezpieczeniowy, jaki zapewniamy naszym Klientom po zawarciu przez nich kontraktów stanowi wyróżnik Mentor S.A na tle oferty rynku usług brokerskich. Nasza spółka od początku swojej działalności zajmuje się obsługą programów grupowych ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych dla swoich Klientów. Bieżąca obsługa ubezpieczenia może, w zależności od potrzeb Klientów, może przybrać różne modele począwszy od stworzenia interaktywnej platformy informacyjnej, poprzez przejęcie wybranych czynności wykonywanych przez Brokera, aż do modelu całkowitego przejęcia obsługi przez Mentor S.A.

Współpracujemy z sukcesem, zarówno z pracodawcami, jak i związkami zawodowymi. Nasze umiejętności oraz doświadczenie potwierdzają ogólnopolskie programy ubezpieczenia dla wielu grup zawodowych:

  • pracowników największych przedsiębiorstw sektora naftowego, gazowniczego, chemicznego oraz górnictwa,
  • pracowników i funkcjonariuszy mundurowych i ratowniczych,
  • pracowników wielu szpitali publicznych, prywatnych i instytutów medycznych,
  • pracowników uczelni wyższych m.in. uniwersytetów,
  • emerytów oraz członków stowarzyszeń.
Pracownicy biura
 
Katarzyna Dorosz
Zastępca Dyrektora, Broker
 
Łukasz Hafka
Zastępca Dyrektora, Broker
 
Radosław Mielczarek
Kierownik Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych
 
Edyta Wilczarska
Broker
 
Anetta Sylwestrowicz
Broker
 
Jacek Rybiński
Broker
 
Przemysław Groszewski
Broker
 
Katarzyna Śpiewak
Specjalista ds. ubezpieczeń
Michał Perl, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń na Życie

Michał Perl
tel. +48 56 669 33 93

Współpracujemy z sukcesem, zarówno z pracodawcami, jak i związkami zawodowymi. Nasze umiejętności oraz doświadczenie potwierdzają ogólnopolskie programy ubezpieczenia dla wielu grup zawodowych:

  • pracowników największych przedsiębiorstw sektora naftowego, gazowniczego, chemicznego oraz górnictwa,
  • pracowników i funkcjonariuszy mundurowych i ratowniczych,
  • pracowników wielu szpitali publicznych, prywatnych i instytutów medycznych,
  • pracowników uczelni wyższych m.in. uniwersytetów,
  • emerytów oraz członków stowarzyszeń.
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl